Stage Software Development – Albert Heijn – Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

.

Wil jijsoftware bouwen voor de Albert Heijn van de toekomst? Wil jij onsAH Technology Labs team komen versterken en aan nieuwetechnologieën werken? Bekijk dan snel de volgendevacature! 

Je kent de Albert Heijnwaarschijnlijk van je dagelijkse boodschappen, maar wist je dat westeeds meer een technologiebedrijf worden? Met 35 miljoen klantendie we per week bedienen willen we ons continu blijven ontwikkelenom hen zowel in de winkel als online zo gemakkelijk mogelijkboodschappen te latendoen.

 

Jouwnieuwe baan en werkplek. 
Tijdens jouwstage bij Albert Heijn Online draait het om het uitvoeren van eeninnovatieproject van A tot Z. Dat doe je niet alleen, maar samenmet jouw collega’s van het Developers team. Je ondersteunt deDevelopers bij het meedenken van nieuwe ideeen op basis vantechnologie, waarbij je aan de slag gaatmet: 

 • Het bedenken van nieuweinnovaties op basis van de gaafstetechnologieën; 
 • Het developen en livezetten van de innovaties ín de AH.nlomgeving;
 • Het testen van de nieuwe innovatiesop basis van de build-measure-learnmethodiek; 
 • Zoveel mogelijk kennis opdoenover de lean-startup & Scrummethodiek; 
 • Samenwerking met andereafdelingen (marketing, communicatie,IT). 

 

Deafdeling Technology Labs is verantwoordelijk voor innovatie binnenAlbert Heijn Online. Het is onze missie om ervoor te zorgen datklanten nog gemakkelijker, leuker en sneller hun onlineboodschappen kunnen doen. De focus binnen de afdeling ligt op hetbedenken en valideren van innovatieve concepten en services opbasis van de nieuwste technologieën. Deze nieuwe technologieënzetten we in om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn,zowel online als offline. Zo hebben we een automatische chatbot(Natural Language Understanding, Artificial Intelligence) gebouwddie klanten adviseert op het gebied van wijn. Daarnaast hebben wijeen instore navigatie app gebouwd, waarmee klanten makkelijk hunproducten in de winkel kunnen vinden. Recent hebben we gewerkt aande app Overblijvers, waarmee we voedselverspilling tegengaan doortasjes gevuld met producten die bijna over datum gaan voor eengereduceerde prijs aan te bieden.
 
Indeze functie werk je 32-40 uur per week, deels vanuit onshoofdkantoor in Zaandam en deels vanuit huis. 
  
We vinden het belangrijk dat jij bijAlbert Heijn jezelf kunt zijn in een omgeving die openstaat voorverschillende perspectieven, een omgeving waarin we nieuwsgierigzijn en elkaar waarderen. Voor deze functie zoeken we bij voorkeuriemand die de diversiteit in ons team, in de breedste in van hetwoord, versterkt. Iemand die vanuit eigen achtergrond enpersoonlijke eigenschappen een ander geluid brengt en daarmee eengoede aanvulling is op ons team.  
 
Dit bieden wejou 

 • Een interessanteen veelzijdige stageplaats op het hoofdkantoor van Albert Heijnvoor 5/6 maanden. 
 • Een stage met veelverantwoordelijkheid, waarbij je écht werkervaringopdoet. 
 • Een stagevergoeding (€500 pervier weken) plus reiskostenvergoeding. 
 • Gezellige borrels en (netwerk)events metalle stagiairs binnen onshoofdkantoor. 
 • Een inclusieve omgevingwaarin je je op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak continu kanblijven ontwikkelen. 

 
Ditbreng je mee. 
Met onze 125.000 collega’svullen we elke avond ruim zes miljoen borden. En als het aan onsligt, doen we dat binnenkort ook samen met jou als onze nieuweStagiair. Zeker als je sterke tech skills en een passie voor datanaar Albert Heijn meebrengt.Ook: 

 • Ben je momenteel bezig meteen opleiding op hbo/wo niveau, bij voorkeur op het gebied vanICT. 
 • Kennis van Kotlin, Java enTypescript  
 • Ervaring met frameworks alsReact en Spring Boot is een flinkpluspunt. 
 • Als je, net als wij, passievoor tech combineert met oplossingsgerichtheid, helemaal top!   

Daarnaast benje: 

 • Iemand die leergierigis. 
 • Een echte teamspeler; jij werkt samenmet een team van developers aan het bedenken van nieuweinnovaties. 

Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen. 

Albert Heijn vult met125.000 collega’s, verdeeld over ruim 1.250 winkels in Nederland enVlaanderen, acht home shop centers, zes distributiecentra en onshoofdkantoor elke avond ruim zes miljoen borden. Bij Albert Heijngeloven we dat eten en drinken een essentiële rol speelt bij degrote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijkebijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen en draagtbij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving. Onzemissie is dan ook: Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen. 
 

Benjij er klaar voor om deze missie samen waar temaken?    
Klik op desollicitatiebutton om te solliciteren. Dat kan ook als je nét nietalle artikelen van ons boodschappenlijstje in huis hebt. Mocht jena het lezen van de vacature nog vragen hebben dan kun je mailennaar evi.grijpink@ah.nl of naarstagebureau@aholddelhaize.com. 

.

Deel deze vacature: