Stage Price Support – Albert Heijn – Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

.

Wil jijgave projecten uitvoeren op het snijvlak van commercie, sourcing endata-analytics? Wil jij richting geven aan de prijzen bij AlbertHeijn? En zou je dat willen doen in een team waar hard werken incombinatie gaat met humor en gezelligheid? Dan is deze kans zekeriets voor jou!

Jouw nieuwe baan enwerkplek.
Binnen het team ondersteun je deprijsspecialisten bij hun werkzaamheden, hierbij kun je denken aanhet voorbereiden van prijsvoorstellen en tactieken voor A-merken eneigen merk, maar ook het maken van analyses. Daarnaast werk jesamen met de categorie manager en Marketing, waarbij jebijvoorbeeld bezig bent met artikelselecties en mee kunt denkenover wat onze prijsstelling moet zijn binnen de markt waarbij jeaan de slag gaat met:

 • Het uitvoerenvan analyses ten behoeve van commerciëleinzichten.
 • Voor welke prijzen de AH klantomfietst.
 • Welke belangen meespelen in hetbepalen van de juiste prijs en hoe effectief dezezijn.
 • Evaluaties maken van gemaakte keuzes enhier inzichten voor de toekomst uit halen.
 • Hetoppakken van nieuwe projecten binnen de afdeling. Denk hierbijbijvoorbeeld aan het organiseren van verbeteringen binnen en overde afdelingen heen.
 • Het verwerken vanklantvragen en het verzamelen vanproductdata.
 • Samenwerken met veel verschillendecollega’s uit verschillendedisciplines.
 • Meewerken aan de strategischeprogramma’s binnen Merchandising &Sourcing.

Binnen AHhebben we ontzettend veel data zoals marktcijfers, bonuskaart- enverkoopgegevens. Om er voor te zorgen dat we de juiste prijzen voorde klant hebben willen we precies weten wat er in de markt gebeurt,wat onze klanten willen, wat de concurrenten doen en welke kansenwe intern laten liggen. Bij het ophalen van deze inzichten kunnenwe jouw hulp goed gebruiken. Deze analyses en inzichten hoef jeniet alleen te maken, maar doe je onder goede begeleiding vanuithet team Prijs. 

In deze functie werkje 32-40 uur per week, deels vanuit ons hoofdkantoor in Zaandam endeels vanuit huis.

We vinden het belangrijkdat jij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn in een omgeving dieopenstaat voor verschillende perspectieven, een omgeving waarin wenieuwsgierig zijn en elkaar waarderen. Voor deze functie zoeken webij voorkeur iemand die de diversiteit in ons team, in de breedstein van het woord, versterkt. Iemand die vanuit eigen achtergrond enpersoonlijke eigenschappen een ander geluid brengt en daarmee eengoede aanvulling is op ons team. 

Dit bieden wejou.

 • Een interessante enveelzijdige stageplaats op het hoofdkantoor van Albert Heijn voor5/6 maanden.
 • Een stage met veelverantwoordelijkheid, waarbij je écht werkervaringopdoet.
 • Een stagevergoeding (€500,- per vierweken) plusreiskostenvergoeding. 
 • Gezellige borrelsen (netwerk)events met alle stagiairs binnen onshoofdkantoor.
 • Een inclusieve omgeving waarin jeje op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak continu kan blijvenontwikkelen.

Ditbreng je mee. Met onze 125.000 collega’s vullen weelke avond ruim zes miljoen borden. En als het aan ons ligt, doenwe dat binnenkort ook samen met jou als onze nieuwe Stagiair.Ook:

 • Ben je momenteel bezig met eenopleiding op hbo/wo niveau, bij voorkeur op het gebied van economieof bedrijfskunde.
 • Kennis vanRetail-/FMCG.
 • Je bent thuis in behouden van hetoverzicht en kan projecten zelfstandigmanagen.
 • Ervaring met Excel en Powerpoint iseen flink pluspunt.

Daarnaast benje:

 • Iemand die complexevraagstukken als een uitdaging waar je graag mee aan de slaggaat.
 • Je kunt overweg met datasets en hetanayseren van data.
 • Resultaatgericht encommunicatief sterk.
 • Je hebt een proactieve,enthousiaste en energieke houding.
 • Altijdbereid om anderen te helpen.

​​​​​​​Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen. 
Albert Heijn vult met 125.000collega’s, verdeeld over ruim 1.250 winkels in Nederland enVlaanderen, acht home shop centers, zes distributiecentra en onshoofdkantoor elke avond ruim zes miljoen borden. Bij Albert Heijngeloven we dat eten en drinken een essentiële rol speelt bij degrote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijkebijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen en draagtbij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving. Onzemissie is dan ook: Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen.

​​​​​​​Ben jij er klaarvoor om deze missie samen waar te maken?   
​​​​​​​
Klik op de sollicitatiebutton om tesolliciteren. Dat kan ook als je nét niet alle artikelen van onsboodschappenlijstje in huis hebt. Wil je liever eerst meer weten?Neem contact met ons op!

.

Deel deze vacature: