Juridisch Adviseur Woo – dossier VTH Tata Steel – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ben jij een gedreven jurist die verschillende belangen onderkent en deze wikt en weegt? Begrijp jij de noodzaak van openbaarheid van overheidsinformatie, maar ook de gevoeligheden en risico’s rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom Tata Steel?

Als je deze vragen met ja hebt beantwoord én graag in je werk wil bijdragen aan de leefomgeving, dan ben je bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) aan het goede adres.

Bekijk de uitdaging

In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. Onze taak is het reguleren we deze ontwikkelingen, die impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij ons werken ruim 600 gedreven collega’s aan vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bodem, bouw en milieu.

De betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving en de wens daarop invloed uit te oefenen neemt toe. Bewoners(groepen) en journalisten maken dan ook steeds vaker gebruik van de Wet open overheid. Ook wij zien de Woo-verzoeken in aantal, complexiteit en omvang toenemen. Bij het verzamelen van de juiste informatie, het AVG-proef maken en het toetsen aan de juridische kaders kunnen we jouw expertise goed gebruiken.

Voor het afhandelen van de zeer uiteenlopende Woo-verzoeken werk je nauw samen met de andere Woo-juristen, de Woo-coördinator en met collega’s uit andere teams. Jij zorgt voor kennis over de Woo in de organisatie en draagt bij aan de bewustwording over het rechtsbeginsel ‘openbaar, tenzij …’. Over elk Woo-verzoek stem je af met de betreffende gemeente en/of provincie Noord-Holland voor wie wij onze taken in mandaat uitvoeren.

Wat breng jij mee?

Uiteenlopende informatieverzoeken helpen oplossen. Werken aan een transparante overheid. Dat is waar jouw kracht ligt. Want je begrijpt de informatiebehoefte van mensen, maar kent als jurist ook de kaders van de wet- en regelgeving waaraan de Omgevingsdienst is gebonden.

Jouw talent is dat je een echte verbinder bent. Je begrijpt de verschillende belangen van een inwoner, een journalist, een ondernemer, manager of bestuurder en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag. Je kunt niet-juristen helder uitleggen welke keuzes en dilemma’s er zijn bij het openbaar maken van informatie.

Met je gestructureerde en zorgvuldige aanpak weet je de nodige resultaten te behalen. Jij volgt de ontwikkelingen van de Woo op de voet en adviseert je collega’s, teammanagers en opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over dit onderwerp.

Verder vragen wij:

 • een afgeronde hbo of wo opleiding rechtsgeleerdheid (bij voorkeur richting staats- en bestuursrecht);
 • minimaal een jaar ervaring met juridische advisering over de Woo;
 • omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Bekijk ons aanbod

  De verbinding in onze organisatie is sterk, doordat we een grote maatschappelijke betrokkenheid delen en weten dat we onze doelen alleen bereiken door elkaar te helpen en samen te werken. Spreken onze kernwaarden – Gezamenlijk, Open, Onafhankelijk en Deskundig – jouw aan, dan ben je bij de OD NZKG op je plek.

  Verder bieden wij een , met onder andere:

 • Een centrale ontmoetingsplaats op ons kantoor in Zaandam, vlak naast het treinstation, en de faciliteiten om hybride te werken.
 • Volledige reiskostenvergoeding per OV.
 • De OD-school: een breed scala aan interne opleidingen, van omgaan met agressie tot efficiënt thuiswerken.
 • je eigen opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Hiermee bepaal je zelf welke opleiding je volgt, los van de OD-school en het inwerkprogramma.
 • Een bijdrage voor de sportschool.
 • Tel daarbij op een Individueel Keuze Budget oftewel IKB van maar liefst 22,37 %, waarmee jouw maximum jaarsalaris uitkomt op € 70.176.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: