Inspecteur Milieu – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zoeken we een ervaren Inspecteur Milieu.

Bekijk de uitdaging

De OD NZKG verleent vergunningen op het gebied van bodem, bouw en milieu en houdt toezicht op de naleving van de regels. Hiermee dragen we bij aan de leefbaarheid en de veiligheid in de regio.

Je hebt oog voor de belangen van de ondernemer én van de omwonenden. Je handelt hierbij in de geest van de wet. Je werkt zelfstandig en signaleert tijdig knelpunten, die je proactief met de ondernemer bespreekt. Samen zoeken jullie naar passende oplossingen. Hierbij werk je samen met collega’s uit andere teams en met partners in de regio.

Je komt te werken in het team Toezicht & Handhaving Milieu en Leefomgeving A, dat vanaf 1 januari 2023 bestaat uit ongeveer 15 enthousiaste en betrokken professionals. Daarnaast werk je uiteraard nauw samen met de vergunningverleners, adviseurs en juristen van de OD en met ketenpartners in de regio. Met je collega’s lever je op verschillende gebieden een bijdrage aan CO2-reductie bij bedrijven.

Wat je onder meer gaat doen:

 • Jij controleert bij complexe bedrijven (chemie, afval en luchthaven Schiphol) of ze voldoen aan de geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften. Naast oog voor de kwaliteit van jouw controle ben jij je ook bewust van het effect (outcome) van jouw handelen op de omgeving.
 • Je beoordeelt de ontvangst van meldingen, certificaten, inhoudelijk audits en rapportages op bijvoorbeeld geluidsoverlast, bodemgesteldheid of afval(preventie).
 • Je stelt waar waarschuwingsbrieven op en/of legt zo nodig dwangsommen op naar aanleiding van eigen constateringen tijdens controlebezoeken.
 • Je zorgt voor de inhoudelijke en administratieve afronding van controles en het invorderen van lasten onder dwangsom.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het handhavingsbeleid en de uitvoering van handhavingsprojecten.
 • Wat breng jij mee?

  Jij hebt meer dan gemiddelde interesse voor milieu en duurzaamheid.

  Met jouw ervaring als toezichthouder ben je nu toe aan een nieuw perspectief. Je wilt meer vrijheid en zelfstandigheid. Meedenken over nieuwe mogelijkheden en een goed werkende aanpak.

  Jij bent iemand die in gesprek met ondernemers belangen weet af te wegen en het milieubelang weet te prioriteren. Je bent een zelfstandig werkende professional en weet de juiste prioriteiten te stellen en afwegingen te maken.

  Je begrijpt de belangen van ondernemers, maar weet ook jouw rol en doelen goed voor het voetlicht te brengen. We doen dus niet alleen een beroep op je kennis van milieutoezicht/handhaving, maar ook op je zelfstandigheid en besluitvaardigheid, overtuigingskracht, jouw communicatievaardigheden en het vermogen om door te pakken daar waar dit moet.

  Verder vragen wij:

 • Minimaal drie jaar ervaring;
 • een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de technologie of milieukunde;
  of
 • een afgeronde mbo-opleiding en aantoonbare werkervaring op hbo-niveau op het gebied van toezicht en handhaving milieu;
 • kennis van het LMA-Amice en ervaring met ketenonderzoek op het gebied van (gevaarlijk) afval zijn een pré;
 • Ervaring met complexe dossiers;
 • omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Bereidheid om zo nodig in avond, nacht en weekend werkzaamheden uit te voeren.
 • Wat bieden wij?

  Waar je ook werkt: op kantoor, thuis of op een andere locatie, wij bieden je de apparatuur en faciliteiten om je werk goed te kunnen uitvoeren. Verder bieden wij een .

  Daar hoort onder meer bij:

 • Volledige reiskostenvergoeding per OV.
 • Mogelijkheden voor detachering bij onze ketenpartners zoals IL&T en de ministeries. We werken ook aan een flexpool.
 • Een uitgebreid inwerkprogramma op maat, ingericht naar jouw behoeften.
 • De OD-school: een breed scala aan interne opleidingen, van omgaan met agressie tot efficiënt thuiswerken.
 • je eigen opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Hiermee bepaal je zelf welke opleiding je volgt, los van de OD-school en het inwerkprogramma.
 • Een bijdrage voor de sportschool.
 • Tel daarbij op een Individueel Keuze Budget oftewel IKB van maar liefst 22,37 %, waarmee jouw maximum jaarsalaris uitkomt op € 70.176.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: