Civieltechnisch toezichthouder – Eminent Groep – Zaandam

  • Zaandam

Eminent Groep

Als toezichthouder ga jij je bezig houden met een uitgebreid taakveld binnen het civiele werkterrein. Bevindingen rapporteer en bespreek je met de projectleider en betrokken partijen. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:uitvoeren van dagelijks toezicht op civieltechnische werkzaamheden zoals het onderhoud aan wegen, riolering, OV/VRI, kunstwerken, kabels en leidingen en in voorkomende gevallen groenvoorzieningenondersteunen en adviseren Asset Managers Wegen, projectmanager, directievoerder, werkvoorbereidermonitoren storingsonderhoudopstellen van kleinen onderhoudsopdrachtenaansturen aannemerstoezicht houden op en controleert van de naleving van contracten en veiligheidsvoorschriftenverzorgen van administratie en technische zaken over civieltechnische werkzaamhedendeelnemen aan verslaglegging van bouw-, werk- en coördinatie vergaderingenvoorlichting geven aan inwoners, adviseren bij het afhandelen van klachtenJe draagt zorg voor de naleving van de juiste hoeveelheden en de juiste kwaliteit. Je houdt contact met de omwonenden en bedrijven rondom de projecten. Je voert de benodigde administratie uit met betrekking tot de projecten en bestekken. Bevindingen rapporteer en bespreek je met de projectleider en betrokken partijen. De werkplannen neem jij voor je rekening en communiceer je naar het team.Kortom, als toezichthouder ga jij ervoor zorgen dat de projecten op de juiste manier worden geleid. Je lost problemen op waar nodig en je bent het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: