Adviseur Milieu met specialisatie grond- en afvalstoffen en circulaire economie – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wil jij je graag als milieuadviseur inzetten voor versnelling van de ontwikkeling richting een duurzame en circulaire economie?

Het team Expertise Milieu en Duurzaamheid zoekt een invulling voor de functie adviseur milieu met een specialisatie op het gebied van grond- en afvalstoffen en circulaire economie.

Bekijk de uitdaging

De OD NZKG verleent vergunningen op het gebied van bodem, bouw en milieu, houdt toezicht op de naleving van de regels en adviseert de gemeenten en provincie in ons werkgebied. Hiermee dragen we bij aan de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in de regio. Bij het team Expertise Milieu & Duurzaamheid werken 60 enthousiaste collega’s met een brede basis en gespecialiseerde kennis op het gebied van lucht, geluid, externe veiligheid, natuur, water, grond- en afvalstromen, duurzaamheid en energiebesparing. De adviseurs werken nauw samen met vergunningverleners, toezichthouders, juristen en opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat de producten van de OD NZKG aan de hoogste professionele standaard voldoen. Om dit te bereiken nemen de adviseurs ook actief deel aan landelijke (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving.

Eén van de speerpunten van de organisatie is circulaire economie, het thema van de toekomst. Als adviseur lever je een bijdrage aan het Programma circulaire economie. Dit programma geeft handen en voeten aan de integratie van circulaire economie in onze VTH uitvoeringspraktijk waarbij verschillende kennis en kunde vanuit de hele organisatie wordt meegenomen. Meerdere thema’s rond circulariteit zijn innovatief en staan nog redelijk in de kinderschoenen. Ónze uitdaging is om circulariteit onderdeel te laten worden van de reguliere taakuitvoering. Als adviseur lever jij, met jouw deskundigheid op het gebied van grondstoffen en afval, een bijdrage aan besparing en verduurzaming van het gebruik van grondstoffen door de bedrijven. Hiervoor toets je onder andere vergunningaanvragen en rapporten op het gebied van grond- en afvalstoffen.

Je adviseert opdrachtgevers over diverse milieubeleidszaken o.a. op het gebied van circulaire economie en vertaalt hun beleid door naar de interne organisatie. Je weet de verbinding te maken met ‘de lijn’ (vergunningverlening en toezicht) om circulariteit via (pilot)projecten in de dagelijkse werkzaamheden te integreren. Je neemt ook actief deel aan regionale en landelijke (kennis)netwerken en samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van beleid, wet- en regelgeving. Daarbij weet jij in praktijk al de circulaire kansen te pakken met het gereedschap dat wij al hebben.

Wat breng je mee?

Jij hebt een passie voor het milieu en bent toe aan een nieuw perspectief. Werken aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio, dát is wat jou drijft. 

Jij voelt je thuis in een bestuurlijk gevoelige omgeving en weet succesvol te opereren en verbinding te leggen op het snijvlak van belangen. Jouw weloverwogen adviezen kun je zowel mondeling als schriftelijk goed voor het voetlicht brengen. Je hebt gevoel voor integraal werken, waarbij je in de advisering meerdere milieubelangen met elkaar verbindt en afweegt. Je bent in staat om -met actuele kennis van de ontwikkelingen in je vakgebied – goede inhoudelijke en innovatieve adviezen te geven. Je hebt een zakelijke instelling en kunt plannen en organiseren.

Van een medior of senior verwachten wij inhoudelijke kennis van relevante wet- en regelgeving zoals Wm, LAP, Wabo en Activiteitenbesluit (Omgevingswet) en eventueel Europese wetgeving omtrent stoffen (REACH- en POP-verordening) en tevens technische en/of milieukundige kennis van de afvalstromen en AO/IC van industrie en AV en/of grondstofstromen en hun milieuimpact in de gehele toeleveringsketen. 

Verder vragen wij:

 • Hbo/Wo werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde relevante technische of natuurwetenschappelijke opleiding zoals procestechnologie of scheikunde of een integrale opleiding die de natuurwetenschappelijke/technische en maatschappelijke/beleidsmatige elementen verbindt, zoals milieukunde.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in gerelateerd werkveld, bij voorkeur in een overheidsfunctie.
 • Wat bieden wij?

  Waar je ook werkt: op kantoor, thuis of op een andere locatie, wij bieden je de apparatuur en faciliteiten om je werk goed te kunnen uitvoeren. Verder bieden wij een .

  Daar hoort onder meer bij:

 • Volledige reiskostenvergoeding per OV.
 • De OD-school: een breed scala aan interne opleidingen.
 • Je eigen opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Hiermee bepaal je zelf welke opleiding je volgt, los van de OD-school en het inwerkprogramma.
 • Een bijdrage voor de sportschool.
 • Tel daarbij op een Individueel Keuze Budget oftewel IKB van maar liefst 22,37 %.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: