Sourcing Manager Non-Food bij Albert Heijn – Albert Heijn – Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

Albert Heijn vult met 125.000 collega’s, verdeeldover ruim 1.250 winkels in Nederland en Vlaanderen, acht home shopcenters, zes distributiecentra en ons hoofdkantoor elke avond ruimzes miljoen borden.

Jouwnieuwe baan en werkplek.
Als Sourcing ManagerNon-Food ben je verantwoordelijk voor de inkoop van diversenon-food assortimenten (Service, Thema’s en Sparen) voor AlbertHeijn. Een breed en divers pallet en daarmee uitdagend: van basisnon-food zoals schoonmaakbenodigdheden en serviceassortiment totaan digital Nonfood (o.a. ticketing) en Koken & Tafelassortiment. Assortiment gesourced van dichtbij en ver weg. Eengroeiende business waar volop te ondernemen valt. Welke kansen ensynergiën liggen er en wat is ervoor nodig om deze te gaanbenutten?
 

Met je collega’s zorgje voor goede relaties en de juiste deals met leveranciers enproducenten, ver weg en dichtbij. En met succes: met jouwstrategische en gestructureerde aanpak weet je onze klanten elkedag weer blij te maken met goede beschikbaarheid, de bestekwaliteit voor een voor een betaalbare prijs op een duurzame wijze.Dit doe je in nauwe samenwerking met de categorie manager, onzeleveranciers en andere sourcing managers natuurlijk als één AH (enonze andere lokale merken), met alle andere afdelingen binnenAlbert Heijn. Want alleen samen kunnen we onze doelen realiseren eneen bijdrage leveren aan onze missie. Je rapporteert in dezerol direct aan de Director Sourcing Non-Food.
 

Dit ga je bij onsdoen.

 • In overleg met decategory managers van Albert Heijn en je team, draag je zorg voorde inkoop van non-food, waarmee je invulling geeft aan doelen opprijs, promotie, assortiment en beschikbaarheid en daarmee eensterk marktaandeel realiseert.
 • Je beheert enontwikkelt de relatie met (potentiële) A-merk en private labelleveranciers en producten en voert de regie opinkoopafspraken.
 • Je zorgt voor synergiën tussenverschillende merken en hebt oog voor specifieke processendaarbinnen.
 • Het verkennen van trends en kansenin de markt, je bent altijd op zoek naar nieuwe initiatieven eninnovaties.
 • Met het team sta je garant voor dekwaliteit van hetproduct.

  

Wevinden het belangrijk dat jij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn ineen omgeving die openstaat voor verschillende perspectieven, eenomgeving waarin we nieuwsgierig zijn en elkaar waarderen. Voor dezefunctie zoeken we bij voorkeur iemand die de diversiteit in onsteam, in de breedste zin van het woord, versterkt. Iemand dievanuit eigen achtergrond en persoonlijke eigenschappen een andergeluid brengt en daarmee een goede aanvulling is op onsteam.

 Dit bieden we jou.

 • We betalen je inzet terug met een brutojaarsalaris tussen 75.000 en 87.500 – afhankelijk van je ervaring.Dit bedrag is inclusief 8% vakantiegeld.
 • Je werkt mee aan onze groei en ontvangtdaarom een variabele bonus bovenop je salaris.
 • 20vakantiedagen.
 • Een keuzebudget, dat ingezet kan wordenvoor 12,5 extra vrije dagen. Anders kan je dit budget ruilen voorkortingen of laten uitbetalen. Jij beslist.
 • Een functionele leaseauto(elektrisch).
 • Een uitstekende pensioenregeling bij hetAhold Delhaize Pensioenfonds.
 • 10% korting op je boodschappen bij AlbertHeijn, tot maximaal €300 per jaar.
 • Een Mijn Albert Heijn Premium abonnementmet vele voordelen. 
 • Via onze Albert Heijn Deals ontvang jeexclusieve kortingen op leuke uitjes en producten van grotemerken.
 • Een inclusieve omgeving waarin je oppersoonlijk en vakinhoudelijk vlak continu kan blijvenontwikkelen.

Ditbreng je mee.
Met onze 125.000 collega’svullen we elke avond ruim zes miljoen borden. En als het aan onsligt, doen we dat binnenkort ook samen met jou als onze nieuweSourcing Manager. Zeker als je ambitie en passie naar Albert Heijnmeebrengt. Ook heb je:

 • Een afgerondeWO-opleiding in combinatie met minimaal 5 jaar relevantewerkervaring.
 • Meerwaarde laten zien in rollenbinnen sourcing/inkoop, category management of sterkaanverwant.
 • Oog voor kansen en het opzoeken vansynergiën, je houdt van ondernemen.
 • Goedeonderhandelingsvaardigheden en ben je sterk inrelatiemanagement.

Ookals je:

 • Solide analytischevaardigheden, commerciële kennis en inzichtmeeneemt.
 • Behendige stakeholdermanagervaardigheden hebt waarmee je met collega’s op meerdere niveaus kansamenwerken.
 • Een gezonde dosis flexibiliteithebt om commerciële kansen te benutten binnen de constantveranderende omgeving van retail.
 • Een flexibeleen stressbestendige werkhoudinghebt.

Samenbeter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.
Bij Albert Heijn geloven we dat eten en drinken een essentiëlerol speelt bij de grote uitdagingen in de maatschappij. Het leverteen belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindtmensen en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzamesamenleving. Onze missie is dan ook: Samen beter eten bereikbaarmaken. Vooriedereen.

  

Klaarom samen onze missie waar temaken?

Klik op de sollicitatiebutton omte solliciteren.
 

Voor vragenover je sollicitatie kan je contact opnemen met Frank Dekker,Talent Acquisition Partner Commercie viafrank.dekker@ah.nl.

Deel deze vacature: