Administratief medewerker Front Office – randstad – Zaandam

 • Zaandam

randstad

Functieomschrijving

Wil jij je passie voor het milieu inzetten om deleefomgeving van miljoenen mensen te beschermen in een uitdagendeadministratieve functie? Bij de OmgevingsdienstNoordzeekanaalgebied krijg je die kans.

Wijzien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheidin deze dynamische en drukbevolkte regio worden gewaarborgd. Daarkunnen wij jouw inzet en enthousiasme als Administratief medewerkergoed bij gebruiken.

wat bieden wijjou

 • Salaris tussen de€2.232 en €3.130 per maand
 • Werkweek tussen de24 en 36 uur
 • IKB budget van22,37%
 • Tijdelijk contract met uitzicht opvast

wie benjij

Voor jou als administratiefmedewerker zijn accuraat werken en digi-vaardighedenvanzelfsprekend. Jij hebt een passie voor administratie en gevoelvoor wat er in ons werkgebied speelt. Administratief heb jij jesporen wel verdiend. Je bent zorgvuldig en denkt graag actief meeover verbeteringen in werkprocessen. Mensen verder helpen en werkenaan de veilige en duurzame ontwikkeling van een hele regio,samenlevingsgericht. Dát is wat jou drijft. Je kunt goed onder drukwerken, kan snel schakelen en bent stressbestendig. Jij weet alsgeen ander overzicht te behouden en rust te bewaren. Je werktzelfstandig en ziet goed waar jouw inbreng van toegevoegde waardeis en waar je iets kunt oppakken. Je hecht waarde aan een prettigeen collegiale samenwerking met je team. Daarnaast beschik je overgoede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
Verder vragen wij:

 • Mbo 3 of 4werk- en denkniveau
 • Goede communicatieve ensociale vaardigheden
 • Bereidheid tot eventueelhet volgen van de gewenste opleiding(en) ten behoeve van het teamT&H Informatie en Meldingen
 • Kennis van enervaring met het werken met geautomatiseerdesystemen

wat ga jedoen

De betrokkenheid vaninwoners bij hun eigen leefomgeving en de wens daarop invloed uitte oefenen neemt toe. We krijgen steeds vaker vragen vanbewoners(groepen) en we ontvangen regelmatig meldingen over deoverlast die ze ervaren door omliggende bedrijven. Daarnaast zijnde bedrijven in ons werkgebied verplicht om calamiteiten,zogenoemde ongewone voorvallen, bij ons te melden.

Het is belangrijk dat we hiervoor zo goed mogelijkmet iedereen in verbinding blijven, zowel met inwoners als metondernemers en ketenpartners. Daarvoor hebben we sinds januari eennieuw team opgericht: Toezicht & Handhaving Informatie &Meldingen. Als Administratief medewerker leid je overlastmeldingen,bedrijfsmeldingen en vragen van burgers en bedrijven in goedebanen. Deze komen zowel digitaal als telefonisch binnen. Jijbekijkt ze administratief van alle kanten. Zo’n melding of vraagmoet geregistreerd worden en doorgezet naar de juiste afdeling of,indien mogelijk, direct worden afgehandeld.

Jouw taken zijn dus:

 • Overlastmeldingen, bedrijfsmeldingen en vragen van burgersverwerken
 • Zowel digitaal als telefonischcontact
 • Registreren van de meldingen endoorzetten naar de juiste afdelingen (of zelf directafhandelen)
 • Beheer van demailboxen
 • Monitoring van de socialemedia

waar ga jewerken

De verbinding in onzeorganisatie is sterk, doordat we een grote maatschappelijkebetrokkenheid delen. En weten dat we onze doelen alleen bereikendoor elkaar te helpen en samen te werken. Spreken onze kernwaarden- Gezamenlijk, Open, Onafhankelijk en Deskundig – jouw aan dan benje bij de OD NZKG op je plek.

Verder biedenwij een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, met onderandere:

 • Een centrale ontmoetingsplaatsop ons kantoor in Zaandam, vlak naasthet treinstation, en defaciliteiten om hybride te werken
 • Volledigereiskostenvergoeding per OV
 • De OD-school: eenbreed scala aan interne opleidingen, van omgaan met agressie totefficiënt thuiswerken
 • Je eigen opleidingsbudgetvan € 5.000 per vijf jaar. Hiermee bepaal jezelf welke opleiding jevolgt, los van de OD-school en hetinwerkprogramma
 • Een bijdrage voor desportschool en thuiswerken
 • Tel daarbij op eenIndividueel Keuze Budget oftewel IKB van maar liefst22,37%

sollicitatie

Ben je enthousiast? Reageer dan met een CV enmotivatiebrief! Heb je vragen? Aarzel niet en neem contact op. Wegaan graag met je in gesprek.

Uiteraard staat dezevacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tereageren op onze vacatures voer je eenmalig je gegevens in.Hierdoor maak je automatisch een account aan op Mijn Randstad.Vanuit Mijn Randstad reageer je voortaan snel en eenvoudig opvacatures, kun je je gegevens beheren, je sollicitaties of salarisbekijken en nog veel meer.

Lees hier meer

Deel deze vacature: