Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Stichting Hervormd Centrum Pennemes – Zaandam

JobID=6.0.07

Stichting Hervormd Centrum Pennemes zoekteen Verzorgende IG te Zaandam MBO geplaatst op 06-04-2021

 • Ben je op zoek naar een nieuwewerkomgeving?
 • Wil jij graag werken in eenkleinschalige organisatie met korte lijnen?
 • Toon jij initiatief en wil je dat er geluisterd wordtnaar jouw goede ideeën?

Kom dan bijPennemes werken! Pennemes is een woon- zorgcentrum voor ouderen enis gelegen in Zaandam. Naast ouderenzorg, verlenen wij ook dienstenvanuit ons restaurant. Bij de organisatie werken momenteel +/-200medewerkers en rond de 120 vrijwilligers. Pennemes bestaat al sinds1677 en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een moderne eninnovatieve zorgorganisatie. Verschillende doelgroepen vinden hunthuis in ons woonzorgcentrum: zelfstandig wonende ouderen, ouderenmet dementie, maar ook degenen die graag anderen ontmoeten bij dedagbesteding zijn welkom ons huis.

Voorverschillende afdelingen zijn wij op zoeknaar:

Verzorgenden (3IG)

Voor meer informatie over de verschillendeafdelingen verwijzen wij naarwww.pennemes.nl

Binnen het team, en afhankelijkvan de afdeling, zijn jouw taken als Verzorgende alsvolgt:

 • Je helpt de bewoners bijdatgene wat niet meer zelfstandig lukt, zoals wassen, aankleden,toiletgang en in- en uit bed stappen en de dagelijkse verzorgingzoals haren kammen, nagels knippen e.d. Je stimuleert dezelfraadzaamheid waar dit nog mogelijk is.
 • Jezet medicatie klaar, ziet toe op het innemen en zorgt voor denoodzakelijke medische handelingen zoals het aanbrengen vanelastische steunkousen, zwachtelen e.d.
 • Jebiedt een dagstructuur aan en begeleidt de bewoners bij eten enactiviteiten en zorgt daarbij voor een veiligeleefomgeving.
 • Je betrekt de sociale omgevingvan de bewoners bij het wonen in een instelling.
 • Je registreert doelen…?,,, en afspraken in hetzorgdossier en signaleert en rapporteert afwijkingen in het gedragvan onze bewoners.

Functie-eisen:

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Verzorgende IG,niveau 3 (of bijna klaar);
 • Of je studeertverpleegkunde of geneeskunde (vanaf het tweede jaar);
 • Voor sommigen afdelingen is het ook mogelijk aangesteldte worden als je in het bezit bent van een opleiding MMZ, niveau 4en je medicatie kunt delen.
 • Je bent bereid omonregelmatig te werken;
 • Je hebt een passievoor het werken met ouderen;
 • Je bententhousiast, zorgzaam en betrokken, communicatief vaardig en jebeschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woorden geschrift.

Wij biedenjou:

 • Een baan met veelafwisseling;
 • Unieke kans om je te ontplooienin de ouderenzorg in een kleinschalige organisatie;
 • Een werkplek in een gezellig en bevlogen team;
 • Rechtspositie en salariëring conform CAO VVT, inschalingis afhankelijk van ervaring en diploma’s in schaal 35;
 • Afhankelijk van de afdeling contractmogelijkheden tussen0 en 28 uur.
 • Een contract voor 7 maanden meteen maand proeftijd. Aansluitend behoort een vast contract tot demogelijkheden.
 • Een persoonlijkopleidingsbudget van 250 euro per jaar om je te blijven ontwikkelenen je te registreren in het kwaliteitsregister V&V.
 • Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) isonderdeel van de selectieprocedure. Het opvragen van referentieskan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Interesse in de functie van Verzorgende IG bijStichting Hervormd Centrum Pennemes regioZaandam?

Reageer nu met je CV en motivatie viade “solliciteer” button.

Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijsgesteld.

Lees hier meer