Stage Inkoop – Albert Heijn – Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

.

Stagelopen binnen Inkoop bij Albert Heijn.
Alsstagiair binnen Inkoop bij Albert Heijn ben jij samen met jouw teamverantwoordelijk voor het inkopen van de beste en nieuwsteproducten die uiteindelijk bij onze klanten in de boodschappenmandbelanden. Je leert het spel van onderhandelen en gaat samen metonze leverancierspartners aan de slag om te bouwen aan een duurzaaminkoopproces, en dus een duurzamere toekomst. Wil jij aan de slagbinnen de commerciële kern van onze organisatie en jezelf hierontwikkelen? Kijk dan gauw verder! 

Jouw nieuwe baan en werkplek. 
Als Stagiair lever je een directe bijdrage aan hetinkoopproces van onze producten. Dat doe je niet alleen, maar samenmet jouw collega’s van het team. Je ondersteunt de Sourcing Managerbij het maken van de beste deals, waarbij je aan de slag gaatmet: 

 • Het begeleiden van hetimplementatie proces van nieuwe producten enproductwijzigingen. 
 • Het maken van markten concurrentieanalyses. 
 • Het ondersteunenin de voorbereidingen vanonderhandelingen. 
 • Het actief contacthouden met deleveranciers. 

Jekrijgt meteen vanaf dag één verantwoordelijkheid en leert veel overde verschillende aspecten van onze organisatie. Als stagiair binnenInkoop help je mee in de voorbereidingen van onderhandelingen, waarop het scherpst van de snede wordt onderhandeld. Jij houdt contactmet leveranciers, en je houdt de concurrent ook goed in de gaten.Met jouw vlijmscherpe analyses blijven wij vooroplopen in de markt.Daarnaast help je mee in verbeterprojecten, bijvoorbeeld op hetgebied van duurzaamheid, en zorg jij ervoor dat deze projectenvolgens planning verlopen. Binnen Inkoop is geen dag hetzelfde,wordt met humor gewerkt en werken we elke dag met veel toewijdingen enthousiasme aan het vullen van die 6 miljoen bordjes inNederland en België.

In deze functie werk je32-40 uur per week, deels vanuit ons hoofdkantoor in Zaandam endeels vanuit huis. |

We vinden hetbelangrijk dat jij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn in eenomgeving die openstaat voor verschillende perspectieven, eenomgeving waarin we nieuwsgierig zijn en elkaar waarderen. Voor dezefunctie zoeken we bij voorkeur iemand die de diversiteit in onsteam, in de breedste zin van het woord, versterkt. Iemand dievanuit eigen achtergrond en persoonlijke eigenschappen een andergeluid brengt en daarmee een goede aanvulling is op ons team.

Dit bieden wejou. 

 • Een interessanteen veelzijdige stageplaats op het hoofdkantoor van Albert Heijnvoor 5/6 maanden. 
 • Een stage met veelverantwoordelijkheid, waarbij je écht werkervaringopdoet. 
 • Een stagevergoeding (€500 per 4weken) plus reiskostenvergoeding. 
 • Gezellige borrels en (netwerk)events metalle stagiairs binnen onshoofdkantoor. 
 • Een inclusieve omgevingwaarin je je op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak continu kanblijven ontwikkelen. 

Dit breng jemee. 

Met onze 125.000 collega’svullen we elke avond ruim zes miljoen borden. En als het aan onsligt, doen we dat binnenkort ook samen met jou als onze nieuweStagiair. Zeker als je jouw organisatorisch talent en jouwenthousiasme naar Albert Heijn meebrengt.Ook: 

 • Ben je momenteel bezig meteen opleiding op hbo/wo niveau, bijvoorbeeld op het gebied vanBedrijfskunde, Commerciële Economie, Food studies of aan de HogereHotelschool, of aanverwant. 
 • Kennis vanExcel.
 • Je bent thuis in de Nederlandsetaal. 
 • Ervaring met onze winkelorganisatieis een flink pluspunt. 
 • Als je, net alswij, passie voor retail combineert met een flinke dosisleergierigheid, helemaaltop! 

Daarnaast benje: 

 • Iemand die graag de handenuit de mouwen schudt. 
 • Een echte doener;jij neemt initiatief en zorgt ervoor dat doelen behaaldworden. 
 • Communicatief genoeg om metverschillende partijen teschakelen. 
 • Flexibel en je houdt van elkedag nieuwe dingen leren. 

Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen. 

Albert Heijn vult met125.000 collega’s, verdeeld over ruim 1.250 winkels in Nederland enVlaanderen, acht home shop centers, zes distributiecentra en onshoofdkantoor elke avond ruim zes miljoen borden. Bij Albert Heijngeloven we dat eten en drinken een essentiële rol speelt bij degrote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijkebijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen en draagtbij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving. Onzemissie is dan ook: Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen. 

Ben jij er klaarvoor om deze missie samen waar temaken?   

Klik op de sollicitatiebuttonom te solliciteren. Dat kan ook als je nét niet alle artikelen vanons boodschappenlijstje in huis hebt. Wil je liever eerst meerweten? Neem contact met ons op! 

.

Deel deze vacature: