Stage Commercie – Albert Heijn – Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

.

Stagelopen binnen Commercie bij Albert Heijn.
Alsstagiair binnen Commercie bij Albert Heijn werk jij mee aan deleukste productcategorieën van Albert Heijn. Jij zorgt er met jouwteam voor dat onze klant elke dag weer blij en geïnspireerd rakenvan ons aanbod en dat wij hen goede keuze en waar voor hun geldbieden. Daarnaast leer je in een stage binnen Commercie bij AlbertHeijn commerciële doelen te behalen, waarin je rekening zal moetenhouden met onze targets op het gebied van duurzaamheid enkwaliteit. Stage lopen bij Albert Heijn betekent een stage metimpact, waar jij verantwoordelijkheden krijgt en een boel relevanteervaring op doet. Al met al een mooie plek om jezelf verder teontwikkelen. Wil jij een half jaar lang meewerken aan de leuksteassortimenten van het grootste food & tech bedrijf vanNederland? Kijk dan snel verder! 

Jouw nieuwe baan en werkplek. 
Als Stagiair lever je een directe bijdrage aan het realiserenvan het beste assortiment voor onze klanten. Dat doe je nietalleen, maar samen met jouw collega’s van het team. Je ondersteuntde Category Manager bij het beheer van het assortiment, waarbij jeaan de slag gaat metbijvoorbeeld: 

 • Het van A tot Zhelpen begeleiden bij het ontwikkelen of verbeteren van onzehuismerk producten, tot aan het introduceren van nieuwe a-merkproducten. 
 • Het aansturen van en afstemmenmet verschillende partijen en leveranciers. 
 • Het helpen bij het maken van een goedepromoplanning en analyses daaroploslaten. 
 • Het maken van assortiment- enconcurrentieanalyses.  
 • Het bijdragen aaneen categorie specifiek project, afhankelijk van je eigeninteresses of leerwensen.

Je leert veel over de verschillende kanten van Commercie enbinnen jouw stage zal geen dag hetzelfde zijn. Je zal niet alleenveel leren over de dynamiek binnen een categorie, maar je zal zelfook veel verantwoordelijkheden dragen. Denk aan het coördineren vanhet ontwikkeltraject van nieuwe producten, of het meewerken aanprojecten op het gebied van duurzaamheid, productkwaliteit ofschapindeling. Ook zul je veel samenwerken met veel verschillendepartijen, zoals externe leveranciers. Een goede samenwerking metcollega’s van bijvoorbeeld inkoop, marketing & communicatie enpromotie is ook van belang in jouw stage. Je werkt samen volgenseen strakke planning en gaat nauwgezet te werk. Tegelijkertijd iser ook ruimte om zelf dingen op te pakken, wij stellen jouwinitiatief alleen maar op prijs. Wij zorgen er samen voor dat jouwstage veelzijdig en afwisselend is, zodat jij alles leert over deverschillende aspecten binnen AlbertHeijn. 

Bij Albert Heijn hebben wij eengroot scala aan assortimenten, denk aan de categorie Kaas,Vleeswaren of Personal Care. Achter elk schap dat jij in de winkelziet zit een begaand en ambitieus team. Tijdens jouw sollicitatiezullen wij samen kijken welk assortiment het beste bij joupast. 

In deze stage werk je 32-40 uurper week, deels vanuit ons hoofdkantoor in Zaandam, en deels vanuithuis.  

We vinden het belangrijk datjij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn in een omgeving die openstaatvoor verschillende perspectieven, een omgeving waarin wenieuwsgierig zijn en elkaar waarderen. Voor deze functie zoeken webij voorkeur iemand die de diversiteit in ons team, in de breedstein van het woord, versterkt. Iemand die vanuit eigen achtergrond enpersoonlijke eigenschappen een ander geluid brengt en daarmee eengoede aanvulling is op ons team.

Dit bieden wejou.

 • Een interessante enveelzijdige stageplaats op het hoofdkantoor van Albert Heijn voor5/6 maanden. 
 • Een stage met veelverantwoordelijkheid, waarbij je écht werkervaringopdoet. 
 • Een stagevergoeding (€500 per 4weken) plus reiskostenvergoeding. 
 • Gezellige borrels en (netwerk)events metalle stagiairs binnen onshoofdkantoor. 
 • Een inclusieve omgevingwaarin je je op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak continu kanblijven ontwikkelen.

Dit breng je mee.

Metonze 125.000 collega’s vullen we elke avond ruim zes miljoenborden. En als het aan ons ligt, doen we dat binnenkort ook samenmet jou als onze nieuwe stagiair(e). Zeker als je jouw energie eninnovatieve blik naar Albert Heijn meebrengt.Ook:

 • Ben je momenteel bezig met eenopleiding op hbo/wo niveau, bijvoorbeeld op het gebied vanCommerciële Economie, Bedrijfskunde, Food studies, of aan de HogereHotelschool, of aanverwant.  
 • Kennis vanExcel. 
 • Je bent thuis in de Nederlandsetaal. 
 • Ervaring met onze winkelorganisatieis een flink pluspunt, maar zeker geenvereiste. 
 • Als je, net als wij, passievoor retail combineert met een flinke dosis enthousiasme, helemaaltop!

Daarnaast benje:

 • Iemand die doortastend endoelgericht te werk gaat. 
 • Een echteaanpakker; jij ben leergierig en zorgt ervoor dat alle ballentegelijk in de lucht blijven. 
 • Flexibelgenoeg om te werken in een dynamischeomgeving. 
 • Communicatief sterk en neem jegraag initiatief.

Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen.

Albert Heijn vult met 125.000collega’s, verdeeld over ruim 1.250 winkels in Nederland enVlaanderen, acht home shop centers, zes distributiecentra en onshoofdkantoor elke avond ruim zes miljoen borden. Bij Albert Heijngeloven we dat eten en drinken een essentiële rol speelt bij degrote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijkebijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen en draagtbij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving. Onzemissie is dan ook: Samen beter eten bereikbaar maken. Vooriedereen.

Ben jij er klaar voor omdeze missie samen waar te maken?​​​​​​​
Klikop de sollicitatiebutton om te solliciteren. Dat kan ook als je nétniet alle artikelen van ons boodschappenlijstje in huis hebt. Wilje liever eerst meer weten? Neem contact met onsop! 

.

 • Solliciteren

  Stuur jesollicitatie in via deze website.

 • Gesprek

  Als je aan het profielvoldoet nodigen we je snel uit voor een gesprek in dewinkel.

 • Mogelijkheden

  Samen bekijken we demogelijkheden voor jou in de winkel zoals de verschillendewerktijden en welke plek het beste bij je past.

 • Welkom!

  Zijnwe allebei enthousiast? Dan kun je snel beginnen! Welkom.

Wat wevragen?

 • Een echteteamspeler
 • Eenaanpakkersmentaliteit
 • Commercieelinzicht

Lees hier meer

Deel deze vacature: