Onderwijsassistent Gespecialiseerd onderwijs en Gespecialiseerd voortgezet onderwijs – Zaan Primair – Zaandam

Zaan Primair

Alle openbare scholen voor gespecialiseerd onderwijs (GO), gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en speciaal basisonderwijs zijn geïntegreerd in Dynamica: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek. Sinds vorig schooljaar werken de locatie op de Molenwerf (GO) en de locatie op de Nieuwendamstraat (GVO) samen als één scholenpaar, om te zorgen voor verdere professionalisering en synergie tussen de locaties. De school heeft een goed imago en een prettige sfeer. Op het GO (Molenwerf) stromen leerlingen uit richting GVO dagbesteding, GVO arbeid en vervolgonderwijs. Ze zijn in de leeftijd van 4-12 jaar en hebben extra ondersteuning nodig. Op het GVO (Nieuwendamstraat) stromen leerlingen uit richting richting dagbesteding en arbeid. Ze zijn in de leeftijd van 12-18/20 jaar en hebben extra ondersteuning nodig. In het onderwijsprogramma wordt veel tijd besteed aan de leerlijn Voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Dit is geïntegreerd in verschillende (praktijkvakken), interne en externe stages en KPC-branche certificaten. Er wordt gewerkt met het landelijk doelgroepenmodel Gespecialiseerd Onderwijs en de leerlijnen van de CED. 

Als onderwijsassistent assisteer je de leerkracht in de groep bij de verschillende lesactiviteiten, begeleidt leerlingen bij hun leer- en ontwikkelvragen, begeleidt bij de pauzes en bij andere voorkomende werkzaamheden.

Wij zijn op zoek naar jou:

 • Kun jij een veilig pedagogisch klimaat creëren in een leeromgeving?
 • Kun jij samenwerken stimuleren en kun je onder verantwoordelijkheid van een leerkracht met individuele en groepjes leerlingen werken?
 • Ben jij die onderwijsassistent die leeractiviteiten kan uitvoeren en begeleiden?
 • Heb jij ervaring (of affiniteit) met de doelgroep en het ZML onderwijs?
 • Kun je alleen en samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines?
 • Dan zijn we op zoek naar jou!

  Wij zoeken een collega 

 • met een diploma op MBO niveau 4, bij voorkeur onderwijsassistent
 • met kennis (of affiniteit) van de doelgroep
 • een lerende en onderzoekende houding heeft
 • die goed kan samenwerken met collega’s
 • die creatief en initiatiefrijk is
 • die planmatig kan handelen
 • Wij bieden

 • salarisschaal 4 conform CAO Primair Onderwijs (min. € 2136 en max. € 2961 bruto per maand), afhankelijk van de werkzaamheden en competenties schaal 5 conform CAO (min. € 2177en max. €3110 bruto per maand)
 • voor nieuwe collega’s hebben we een intensief begeleidingstraject ter ondersteuning
 • ruime scholingsmogelijkheden
 • een team met enthousiaste en deskundige collega’s
 • begeleiding, waaronder coaching van nieuwe leerkrachten vanuit Zaan Primair
 • een school die volop in ontwikkeling is
 • Onze visie

  Wij creëren samen, een actieve leeromgeving en realiseren een haalbare toekomst voor onze leerlingen. 

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: