Milieu-expert met specialisatie Lucht/Geur – VTH Tata Steel – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – Zaandam

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Heb jij een meer dan gemiddelde interesse in milieu en de leefomgeving en in innovaties op het gebied van lucht? Kun jij in een expertisecentrum breder kijken dan je eigen expertise en het grotere plaatje betrekken bij je advies? Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zoeken wij een ervaren adviseur/milieu-expert met specialisatie Lucht/Geur, die zich onder meer gaat bezighouden met de luchtaspecten die horen bij de energietransitie van kolen naar groen staal bij Tata Steel.

Bekijk de uitdaging

De OD NZKG draagt bij aan de veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid in de regio. Wij verlenen vergunningen aan bedrijven, houden toezicht op de naleving van de regels en handhaven waar nodig.

Als milieuadviseur maak je deel uit van het expertisecentrum van de OD NZKG. Je adviseert beleidsmakers van de provincie Noord-Holland, de planmakers, de vergunningverleners en toezichthouders.

Jouw aandacht gaat onder meer uit naar IPPC/Brzo-bedrijven en dan in het bijzonder Tata Steel. Je beoordeelt en interpreteert technische rapportages over emissiebeperkende technieken om deze vervolgens te vertalen naar een begrijpelijk advies. Je beoordeelt emissiegegevens in het E-PRTR verslag en je richt je op het opzetten, begeleiden en beoordelen van emissiemetingen en geuronderzoeken. Ook voer je berekeningen uit met rekenmodellen voor lucht.

Daarnaast ben je onderdeel van het Programmateam Tata Steel en dan met name voor het onderdeel Groen Staal. Je gaat met jouw kennis van Lucht en Geur bijdragen aan het overgangsproces van kolen naar waterstof, een toonaangevende ontwikkeling in Nederland.

Wat breng jij mee?

Jij hebt een grote passie voor duurzaamheid. Daarbij beschik je over ruime ervaring in het vakgebied en in advisering binnen de processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Je wilt niet alleen controleren, maar ook adviseren. Jezelf verdiepen in de bestuurlijke context. Bijdragen leveren aan beleid. Werken aan de duurzame ontwikkeling van een hele regio. Daarom vervul je een actieve rol in het landelijke en regionale (kennis)netwerk gericht op wettelijke en beleidsontwikkelingen op het thema lucht en geur.

Je werkt nauw samen met je collega’s in het expertiseteam. Dit bestaat uit ca 50 professionals op het gebied van lucht, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Het is een groep die elkaar scherp houdt want aan de hoogste professionele standaard wil blijven voldoen.

Je begrijpt de verschillende belangen, van bedrijven, inwoners, overheden. Met jouw analytische inzicht overzie je ook de gevolgen van onze vergunningen en de aandacht vanuit de omgeving. Daarom kunnen we niet alleen een beroep doen op je expertise, maar ook op je politieke en maatschappelijke sensitiviteit.

Verder vragen wij:

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding (chemie, chemische technologie, milieukunde of proceskunde), bij voorkeur aangevuld met verdiepingscursussen op het gebied van luchtkwaliteit, geur en rekenmodellen;
 • inhoudelijke kennis van de wet- en regelgeving voor lucht en geur (Wro, Awb, Wm Titel 5.2, BREF’s, NEN normen op het vakgebied, Activiteitenbesluit).
 • Wat bieden wij?

  Waar je ook werkt: op kantoor, thuis of op een andere locatie, wij bieden je de apparatuur en faciliteiten om je werk goed te kunnen uitvoeren. Verder bieden wij een .

  Daar hoort onder meer bij:

 • Volledige reiskostenvergoeding per OV.
 • Mogelijkheden voor detachering bij onze ketenpartners zoals IL&T en de ministeries. We werken ook aan een flexpool.
 • Een uitgebreid inwerkprogramma op maat, ingericht naar jouw behoeften.
 • De OD-school: een breed scala aan interne opleidingen, van omgaan met agressie tot efficiënt thuiswerken.
 • je eigen opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Hiermee bepaal je zelf welke opleiding je volgt, los van de OD-school en het inwerkprogramma.
 • Een bijdrage voor de sportschool.
 • Tel daarbij op een Individueel Keuze Budget oftewel IKB van maar liefst 22,37 %, waarmee jouw maximum jaarsalaris uitkomt op € 81.712.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: