Intern begeleider (wtf 0.8) – Zaan Primair – Zaandam

Zaan Primair

Alle openbare scholen voor gespecialiseerd onderwijs (GO), gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en speciaal basisonderwijs zijn geïntegreerd in Dynamica: het expertisecentrum voor passend onderwijs in de Zaanstreek. Sinds afgelopen schooljaar werken de locatie op de Molenwerf (GO) en de locatie op de Nieuwendamstraat (GVO) samen als één scholenpaar, om te zorgen voor verdere professionalisering en synergie tussen de locaties. De leerlingen stromen uit richting dagbesteding en arbeid. De school heeft een goed imago en een prettige sfeer. 
Samen met de andere IB-ers bouw je samen met het team en de directie verder aan de brede ontwikkeling van deze leerlingen en zorg je dat de onderwijsopbrengsten optimaal op niveau blijven. Er wordt gewerkt met het landelijk doelgroepenmodel Gespecialiseerd Onderwijs en de leerlijnen van de CED. Afgelopen schooljaar is de Commissie van Begeleiding verder ingezet o.a. ter ondersteuning en begeleiding van de onderwijs- en ondersteuningstrajecten, op basis van de vastgestelde OPP’s. Daarnaast zijn de intern begeleiders van het GO en GVO getraind om middels SVIB-trajecten, teamleden verder te kunnen ontwikkelen.Afgelopen schooljaar is gestart met het werken in leerteams. Leerteams bestaan uit groepskrachten en een LeerTeamCoordinator (LTC-er), die regelmatig samenkomen, expertise uitwisselen en zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de (docent)vaardigheden en leerresultaten van de leerlingen. Kortom: Dynamica, volop in beweging en ontwikkeling. 

Wij zoeken een collega 

 • Een diploma HBO+ plus master EN of vergelijkbare opleiding(en) heeft
 • Handelt vanuit de uitgangspunten van Handelings Gericht Werken (HGW)
 • Kennis heeft van het landelijk doelgroepenmodel (Gespecialiseerd Onderwijs)
 • Kennis heeft (of affiniteit) van de doelgroep
 • Het eigenaarschap van teamleden kan vergroten, door een goede balans te vinden tussen ondersteunen en het zelf oppakken
 • Feedback kan en durft te geven in belang van de ontwikkeling van leerlingen en teamleden
 • Makkelijk benaderbaar is voor leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers
 • Sterk is in analyseren en het vinden van helpende interventies
 • Wij bieden

 • Salarisschaal LC of LD conform CAO Primair Onderwijs, afhankelijk van ervaring (LC: min. € 3321 en max. € 5862 bruto per maand en LD: min. € 3334 en max € 6665 bruto per maand)
 • Ruime scholingsmogelijkheden
 • Een team met enthousiaste en deskundige collega’s 
 • Begeleiding, waaronder coaching van nieuwe leerkrachten vanuit Zaan Primair
 • Als je je kind(eren) wil aanmelden bij de kinderdagverblijven Freekids, Babino of Tinteltuin, dan kun je voorrang krijgen als je bij Zaan Primair werkt
 • Als je voor Zaan Primair komt werken kan je in aanmerking komen voor voorrang op een huurwoning in Zaanstad. Er wordt gekeken naar een huurwoning die passend is voor jouw situatie, inkomen en gezinssamenstelling. Dit kan een tijdelijke, sociale of middenhuur/vrije sector woning zijn.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: