First Gen: HR Operations BOL & Zaandam 2024 – PepsiCo – Zaandam

 • Zaandam

PepsiCo

Overview

Pepsi Max, Lay’s, Quaker, Doritos—verleidelijk, toch? Dat is de smaak van internship lopen bij PepsiCo! Duik in onze levendige bedrijfscultuur.

Klaar om impact te maken en te werken met iconische merken? Zoek niet verder! Elke 6 maanden zoekt PepsiCo Noord-Europa talent zoals jij. Onze Internship programma voor (bijna) afgestudeerden biedt betekenisvolle projecten, mentorschap en vaardigheidstraining. Niet alleen wacht er on-the-job leren op je, maar ook een reis van persoonlijke en professionele groei.

Sluit je aan bij onze inclusieve cultuur waar diversiteit floreert en begin aan je stage naast 30 andere PepsiCo-liefhebbers. Klinkt HR Operations internship als jouw blikje Pepsi?! Vrij dan je agenda vanaf 29 Juli 2024 ️ 

Responsibilities

Voordelen van de functie die je wereld op zijn kop zetten:

 • Zeker weten! Deze internship betaalt je €550 per maand, en dat is niet alles – je krijgt ook reiskostenvergoeding!
 • ️ Heb je behoefte aan wat extra vrije tijd? Nou, raad eens? Je vakantie is geregeld!
 • Flexibele uren – Een van de beste dingen van werken voor PepsiCo is onze flexibiliteit. Trainen voor de volgende marathon of gewoon een nachtuil of vroege vogel, jij beslist hoe je je dag indeelt.
 • Maandelijkse kantoorvibes: Mis onze kantoor evenementen en activiteiten niet!
 • We kunnen niet wachten om je in ons team te verwelkomen. Heb je onze kantoren al gezien, ze zijn gloednieuw! Liever vanuit huis werken? We zullen je voorzien van een ‘working-from-home toolkit’.
 • Niet te vergeten: Vrienden voor het leven ‍️& chips en snacks elke dag!
 • Hoe ziet deze internship er nu precies uit?

  Wij zijn in Nederland als HR-team georganiseerd in drie fabrieken: Duyvis, Lay’s en Quaker. Als een HR Operations Intern zul je verantwoordelijk zijn voor het werken op de HR-afdeling van de Duyvis fabriek in Zaandam en regelmatig op de Lay’s fabriek in Broek op Langedijk. Binnen de afdeling sta je midden in de fabrieksorganisatie. Jouw rol zal een dagelijkse ondersteuning zijn voor alle medewerkers op de fabriek met hun HR-vragen (ziekteverlof, vakantie, pensionering) en nog veel meer! Wil jij deel uitmaken van de snel veranderende omgeving gericht op HR-taken? Bekijk hieronder wat jou te wachten staat en solliciteer!

  Wat je zult leren als HR Operations Intern:

 • Ondersteunende werkzaamheden binnen de HR-afdeling waaronder personeels- en salarisadministratie
 • Het eerste aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers binnen de fabriek
 • Helpen bij het organiseren van interne activiteiten met betrekking tot Rewards & Recognition, Vitaliteit en Arbeidsgeluk
 • Ondersteunen in de uitvoering van het recruitment proces
 • Inzicht krijgen in het verzuimproces en de re-integratie
 • Deelnemen aan diverse HR-gerelateerde projecten
 • Qualifications

  Belangrijkste functievereisten:  

 • HBO/WO student in de richting van Human Resources, Bedrijfskunde, International Business, Psychologie of Management
 • Vloeiend in Nederland, Engels is een plus
 • Proactief met goede communicatieve vaardigheden
 • In staat om in een team te werken, maar jij houdt er ook van om zelf initiatief te nemen
 • Iemand met een hands-on mentaliteit
 • Jouw wervingsreis:

 • Telefonische screening door een van onze fantastische recruiters
 • Sollicitatiegesprek op ons nieuwe kantoor
 • Voorstel: je bent aangenomen! ️
 • Welkom bij PepsiCo
 • PepsiCo in een notendop:

  Pepsi Max, Lay’s, Quaker, Doritos—tempting, right? That’s the taste of interning at PepsiCo! Immerse yourself in our vibrant workplace culture.

  Excited to make an impact and work with iconic brands? Look no further! Every 6-months, PepsiCo Northern Europe seeks talent like you. Our Internship program for (near-)graduates offers meaningful projects, mentorship and skills training. Not only on-the-job learning awaits, but also a journey of personal and professional growth.

  Join our inclusive culture where diversity thrives and embark on your internship journey alongside 30 fellow PepsiCo enthusiasts. Does HR Operations internship, sounds as your can of Pepsi?! Then free up your agenda from 29th July 2024 ️

  Job Perks That’ll Rock Your World:

 • You bet! This internship pays you €550 every month, and that’s not all – you get travel reimbursement too!
 • ️ Craving some extra time off? Well, guess what? Your holidays are sorted!
 • Flex your hours – One of the best things about working for PepsiCo is our flexibility. Training for the next marathon ‍️ or just a night owl or early bird, you decide how you divide your day.
 • Monthly office vibes: Don’t miss out on our office events and activities!We cannot wait to welcome you within the team. Have you seen our offices yet, they are brand new! Prefer working from home? We will provide you of a ‘working-from-home toolkit’.
 • Not to forget: Friends for life ‍️ & chips and snacks every day!
 • How this internship looks like?

  We are organized in the Netherlands as an HR team of three plants: Duyvis, Lay’s and Quaker. As an HR Operations Intern you will be working in the HR department of Duyvis in Zaandam and regularly at the Lay’s plant in Broek op Langedijk. Your role will be a day to day support for our employees with their HR queries (sick leaves, holidays, retirements) and many more! Would you like to be a part of the fast-moving environment focused on the HR tasks? See what’s in for you below and apply!

  What you will learn as a HR Operations Intern:

 • Supporting activities within the HR department including personnel and salary administration
 • First point of contact for the employees within the plant
 • Organize internal activities related to Rewards & Recognition, Vitality and Happiness at Work
 • Support the recruitment process
 • Gain insight into the absenteeism process and reintegration
 • Participate in various HR-related projects
 • Job essentials:

 • HBO/WO students with an affinity towards HR, Business Administration, International Business, Psychology or Management
 • Fluent in Dutch, English is a plus
 • Someone proactive with good communication skills
 • Open for a team work but also able to take initiative
 • A person with hands-on mentality
 • Your recruitment journey:

 • Phone screening by one of our fantastic recruiters
 • Interview at our new office
 • Offer: you are hired! ️
 • Welcome at PepsiCo!
 • PepsiCo in a Nutshell:

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: