Business Technology Consultant – Albert Heijn – Zaandam

 • Zaandam

Albert Heijn

Wat betekent dit voor jou?

Eengeweldigecarrièremogelijkheid

We willen je zien groeien enslagen. Veel van onze huidige leiders zijn in de winkel begonnenvoordat ze door het bedrijf gingen. Als je voor ons komtwerken, zullen wij voortdurend in je investeren enje helpen je talenten verder uit tebouwen.

We bieden eenreeks professionele ontwikkelingsprogramma’s, van stages totgespecialiseerde cursussen waar senior managers hunleiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen. We bieden ook flexibelewerkopties als je terugkeert op dearbeidsmarkt.

AlsBusiness Technology Consultant ben je verantwoordelijk voor hetvertalen van nieuwe technologieën naar praktische oplossingen voorde business binnen Commercie, Finance, HR, Business Support en EndUser Experience. Een mooie mogelijkheid om veel impact te maken! 
 
Albert Heijn vult met 125.000collega’s, verdeeld over ruim 1.250 winkels in Nederland enVlaanderen, acht home shop centers, zes distributiecentra en onshoofdkantoor elke avond ruim zes miljoenborden. 

 
Jouwnieuwe baan en werkplek. 
Als BusinessTechnology Consultant lever je een directe bijdrage op het gebiedvan Commercie, Finance, HR, Business Support en End User Experiencebinnen Albert Heijn. Dat doe je niet alleen, maar samen met eenteam van andere Business Technology Consultants. Een uitdagenderol, want je werkt aan diverse trajecten binnen verschillendedomeinen met de nieuwe technologieën die je vertaalt naarpraktische oplossingen voor debusiness.  

 

Indeze functie werk je 32-40 uur per week, deels vanuit onshoofdkantoor in Zaandam en deels vanuithuis.   

 
Dit gaje als Business Technology Consultant bij ons doen (Onderstaandezijn voorbeelden van initiatieven waar het huidige team aanwerkt) 

 • Het vernieuwenvan ons financiële landschap zodat deze weer toekomst bestendigis  

 • Samen metcollega’s uit verschillende disciplines implementeren van een nieuwTarget Operating ModelE2E 

 • Meedenken enrealiseren van de IT-impact bij forsewinkeluitbreidingen 

 • Hetverduurzamen en energieneutraal maken van onzegebouwen. 

 • Nieuwe hightech inrichting van ons kantoor met moderne werkplekken entechnologie voor onzemedewerkers. 

 • Samen metonze collega’s van Sourcing werken in RFI/RFP trajecten, waarbijjouw rol is het in kaart brengen van de wensen van Tech enBusiness 

 • Ontwerpen vaneen nieuw proces waarin Albert Heijn en leveranciers gezamenlijkzorgen voor meer en betereproductdata 

 • Zoekennaar manieren om beter te kunnen rapporteren over, en sturen opreductie van de klimaatimpact van de producten die Albert Heijnverkoopt 

 

Hoewelde stip op de horizon helder is – Albert Heijn als vooraanstaandeFood Tech retailer – is de weg daarnaartoe complex. In meer detailga je ditdoen:  

 

 • Jegaat in gesprek met stakeholders op Director en VP niveau om dewensen en vereisten helder te formuleren. Wat willen we veranderen,en waarom?  

 • Jeanalyseert de huidige situatie en het beoogde doel; wat willen weconcreet realiseren en wat hebben we hiervoornodig?  

 • Jefaciliteert meetings tussen stakeholders en collega’s van de Techafdeling (architecten, PO’s, developers). Met jouw hulp kom je sneltot de kern van deoplossing.  

 • Jepresenteert jouw bevindingen aan senior management en adviseertmogelijke oplossingen aan het team als een echte consultant. Jegeeft sturing aanbesluitvorming.  

 • Jezorgt ervoor dat de diverse Tech teams goed geïnformeerd zijn overde gewenste oplossing. Jij beheert namelijk de End-to-Endscope.  

 • Je zetnieuwe en bestaande technologieën in om te innoveren, indien nodigben je betrokken bij het zoeken naar nieuwe partners op het gebiedvan techoplossingen.   

 

Wevinden het belangrijk dat jij bij Albert Heijn jezelf kunt zijn ineen omgeving die openstaat voor verschillende perspectieven, eenomgeving waarin we nieuwsgierig zijn en elkaar waarderen. Voor dezefunctie zoeken we bij voorkeur iemand die de diversiteit in onsteam, in de breedste in van het woord, versterkt. Iemand die vanuiteigen achtergrond en persoonlijke eigenschappen een ander geluidbrengt en daarmee een goede aanvulling is op ons team.  
 
Dit bieden wejou. 

 • Webetalen je inzet terug met een bruto jaarsalaris tot 95K inclusief8% vakantietoeslag en een variabelebonus. 

 • 20vakantiedagen. 

 • Eenkeuzebudget, dat ingezet kan worden voor 12,5 extra vrije dagen.Anders kan je dit budget ruilen voor kortingen of laten uitbetalen.Jij beslist. 

 • Eenuitstekende pensioenregeling bij het Ahold DelhaizePensioenfonds. 

 • Eenreiskostenvergoeding of NS businesscard om van en naar Zaandam tereizen. 

 • 10% korting opje boodschappen bij Albert Heijn, tot maximaal €300 perjaar. 

 • Via onze AlbertHeijn Deals ontvang je exclusieve kortingen op leuke uitjes enproducten van grotemerken. 

 • Een inclusieveomgeving waarin je op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak continukan blijven ontwikkelen. 
   

Ditbreng je mee. 
Met onze 125.000 collega’svullen we elke avond ruim zes miljoen borden. En als het aan onsligt, doen we dat binnenkort ook samen met jou als onze nieuweBusiness Technology Consultant. 

 • Een afgeronde bachelor/ master opleiding. Bijvoorbeeld in de richting InformationTechnology, IT Business Administration, Information Management,Data Science, of een vergelijkbarestudierichting; 

 • Eenaantal jaar (min. 5 jaar) relevante werkervaring waarin jij jouwmeerwaarde in rollen als Consultant, Business Analist, InformatieAnalist of Architect hebtbewezen; 

 • Uitstekendecommunicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel deEngelse als de Nederlandsetaal; 

 • Een trackrecordin het aanjagen van technologische verbeteringen, bij voorkeur ineen fast-paced omgeving. Heb je ervaring in de Retail branche,Commercie, Finance, HR en End user experience, dan is dat eenpre; 

 • Je bent graagspin in het web, een behendige stakeholdermanager en schakeltmakkelijk met collega’s en externe partners van AH op alleniveaus; 

 • Aantoonbareervaring in het analyseren en verbeteren van de beste klant- enmedewerkersbeleving met behulp van data entechnologie;  

 • Jijkunt complexe materie duidelijk en helder omschrijven, visualiseren& presenteren, powerpoint kent geen geheimen voorjou.  

 • je voelt jeals een vis in het water in een dynamische omgeving waarin jij hetvoortouw neemt om structuur aan te brengen. 
    

Samenbeter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. 
Bij Albert Heijn geloven we dat eten en drinken een essentiëlerol speelt bij de grote uitdagingen in de maatschappij. Het leverteen belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindtmensen en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzamesamenleving. Onze missie is dan ook: Samen beter eten bereikbaarmaken. Voor iedereen.  
 
Klaar om samen onze missie waar temaken?    

Klik op desollicitatiebutton om te solliciteren. Dat kan ook als je nét nietalle artikelen van ons boodschappenlijstje in huis hebt. Wil jeliever eerst meer weten? Neem contact met ons op! CliffordHaakmeester Talent Acquisition Partner, via clifford.haakmeester@ah.nl 

  

 

Jouwsollicitatie

De medewerkers van AholdDelhaize het aller belangrijkste. Als je interesse hebt in hetsolliciteren naar een functie bij Ahold Delhaize, dien danje volledige sollicitatiegegevens in (cv enmotivatiebrief).

Elke kandidaat,waar dan ook ter wereld, verdient het om eerlijk en met respect enwaardigheid behandeld te worden. 
Wij zijn eenwerkgever die voor gelijke kansen staat en die zich inzet om mensenaan te nemen, te trainen, te compenseren en te promoveren op basisvan hun individuele talenten en vaardigheden. Wij omarmendiversiteit en kansen worden uitgebreid naar werknemers entoekomstige werknemers zonder onderscheid te maken in ras,huidskleur, geslacht, religie, leeftijd, natuurlijke afkomst,familiestatus, veteranenstatus, seksuele geaardheid, handicap ofenig andercriterium.

Deel deze vacature: