bestuursleden Humanitas Zaanstreek-Waterland – Humanitas – Zaandam

Humanitas

De afdeling Humanitas Zaanstreek-Waterland zoekt voor het bestuur enkele enthousiaste bestuursleden (onbezoldigd) voor verschillende bestuurstaken. De taken worden onderling verdeeld afhankelijk de voorkeuren van de bestuurders. We hebben steeds meer contacten in het oosten van de regio Zaanstreek-Waterland. Kandidaten met een sociale kennisnetwerk in de omgevingen Edam, Waterland, Landsmeer of Purmerend zijn extra welkom!

Ken je onze afdeling nog niet?

Het werk van Humanitas doet ertoe. Er zijn ruim 80 afdelingen in het land. Zaanstreek-Waterland is daar één van. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Met onze activiteiten helpen de vrijwilligers mensen – de deelnemers –  om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Vrijwilligers geven deelnemers het zelfvertrouwen terug om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt.

Het afdelingsbestuur is op zoek naar enkele enthousiaste collega-bestuurders, die willen meewerken aan het realiseren van de ambities van de afdeling in de regio Zaanstreek-Waterland voor de aankomende jaren. De afdeling heeft een aantal activiteiten rondom Humanitas-thema’s als Opgroeien, Opvoeding, Eenzaamheid, Verlies en Thuisadministratie. We zijn actief in alle gemeentes in onze regio. Meer weten? geeft daarover meer informatie.

Speerpunten van het bestuur zijn de verbinding met coördinatoren en vrijwilligers, het versterken van de kracht van de activiteiten, het uitbreiden en werven van vrijwilligers, het verbeteren van de naamsbekendheid en positionering van de afdeling Zaanstreek-Waterland en het versterken van de samenwerking met externen, onder wie de wethouders van de gemeentes in de regio.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, geschoold aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je de doelstellingen van Humanitas kennen. Wij zijn een prettig team van collega-bestuurders en bieden een bestuursfunctie die je past. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. We pogen een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). 

Wat kan jij voor ons doen?

Je bent bereid je actief in te zetten (gemiddeld halve tot hele dag per week, flexibel beschikbaar, ook in de avonduren) en te binden. Je woont in Zaanstreek-Waterland regio bij voorkeur in Purmerend, Waterland of Zaanstad. Je bent iemand met:

  • een hart voor vrijwilligerswerk
  • bestuurlijke ervaring of interesse om hiermee ervaring op te doen
  • kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
  • ervaring in gericht netwerken en lobbyen
  • affiniteit met thema’s als schulden, eenzaamheid, opvoeden, verlies en taal

Je bent in staat:

  • om in teamverband zaken voor elkaar te krijgen in een complexe organisatie (verschillende niveaus in bestuurlijke vereniging en beroepsorganisatie)
  • doelstellingen en resultaten te behalen zoals verwoord in het werkplan
  • goede contacten te onderhouden met coördinatoren en externen 

Lees hier meer

Deel deze vacature: