Beleidsadviseur Wonen – Yacht – Zaandam

Yacht

Voor iedere Zaankanter een toekomstbestendige en passende woning. Zet jij je daarvoor in? Ook in Zaanstad is het woningaanbod schaars. Samen met zes woningbouwcorporaties, huurdersorganisatie en de gemeente zijn er ambitieuze meerjaren prestatieafspraken gemaakt. Thema’s als voorraadontwikkeling, nieuwbouw en verkoop, betere benutting en betaalbaarheid, kwaliteit woningvoorraad, wijkontwikkeling, langer zelfstandig wonen en urgentie maken daar deel van uit. Belangrijkste taken van de tijdelijke Adviseur zijn: Opstellen van Doelgroepenverordening Middeldure Huur Voorbereiden besluitvorming Convenant Toekomstbestendige Woningbouw Uitwerken Woonzorgvisie kamerbrief-bij-programma-een-thuis-voor-iedereen.pdf PvA jongerenhuisvesting? opstellen met onze woonpartners Voorbereiden besluitvorming G1000 Burgerberaad Samen met de corporaties opstellen monitor van de prestatieafspraken, en opzetten conferentie Verder: Adviseer je bij beleidsvoorstellen, implementaties en de uitvoering van het beleid rondom wonen; Geef je uitvoering aan het ontwikkelspoor betaalbare woningvoorraad en lever je een bijdrage aan het maatregelenpakket voor betere benutting van de sociale huurwoningvoorraad; Ben je in voorkomende gevallen projectsecretaris voor de reguliere bouw- en woonoverleggen tussen gemeente en corporaties; Adviseer je de wethouder op jouw expertise wonen; Ben je betrokken en lever je advies ten opzichte van lopende gebiedsontwikkelingen en vergunningen aanvragen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: