Afdelingshoofd Stedelijke Toegang – Wyzer – Zaandam

  • Zaandam

Wyzer

Voor onze contractpartner, gemeente Zaanstad, is Wyzer op zoek naar een Afdelingshoofd Stedelijke Toegang.

Zaanstad behoort tot de 15 grootste gemeenten van Nederland en groeit nog steeds. Het is een bruisende stad, die volop in ontwikkeling is. In 2040 is onze stad uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Dat betekent o.a. dat er flink moet worden gebouwd. Deze groei biedt mooie kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid, klimaat en mobiliteit. Bij de gemeente Zaanstad werken wij vanuit een open grondhouding: nieuwsgierigheid, luisteren, inleven en verbinden. Wij gaan met alle betrokken partijen, zowel intern als extern, een partnerschap aan, zodat wij op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken.

De afdeling Stedelijke Toegang
De afdeling Stedelijke Toegang bestaat uit ruim 30 collega’s en is volop in ontwikkeling. De afdeling Stedelijke Toegang vormt een verbindende schakel en aanspreekpunt voor wijkteams, jeugdteams en de organisaties waar zij mee samenwerken. Zij zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van succesvolle en integrale oplossingen voor inwoners en organiseren daarvoor de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoeringspraktijk. De medewerkers van Stedelijke Toegang adviseren bij complexe casuïstiek, herkennen signalen vanuit de uitvoeringspraktijk en denken mee over verbetermogelijkheden in de uitvoering. Daarnaast maakt ook het gemeentelijk team Inburgering deel uit van de afdeling. Deze medewerkers begeleiden de Zaanse nieuwkomers bij hun inburgeringstraject.

Wat je gaat doen

Als Afdelingshoofd Stedelijke Toegang heb je affiniteit met het werkveld Maatschappelijk Domein, ben je gedreven om de professionals van de afdeling in hun kracht te zetten en schakel je gemakkelijk tussen zowel strategische, tactische als operationele uitdagingen. Je bent een goede gesprekspartner en stimuleert een klimaat waarin prettig samenwerken en van elkaar leren vanzelfsprekend is.

Verder:
Ben je verantwoordelijk voor personele vraagstukken, van ziekmeldingen tot persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je zorgt er voor dat jouw afdeling financieel gezond is. Draag je bij aan het verder professionaliseren en uitrollen van kwaliteit, visie en ontwikkelplannen van Stedelijke Toegang samen met de afdeling en collega’s in de organisatie. Als sparringpartner help en coach je de adviseurs Uitvoering, casemanagers en ondersteuners bij hun ontwikkeling, dilemma’s en afwegingen. Draag jij zorg voor inzicht in de capaciteit en opgaven van de afdeling. Je maakt daarin in samenwerking met de verschillende ketens ook keuzes zodat de afdeling niet wordt onder- of overbevraagd. Dit helpt keuzes te maken op welke thema’s de capaciteit wordt ingezet. Draag je zorg voor onderzoek en advies met betrekking tot samenwerking en rolduidelijkheid van de afdeling en verschillende rollen binnen de keten.

De organisatie en het Maatschappelijk Domein is constant in beweging en daarmee ook de afdeling Stedelijke Toegang. De komende tijd gaat onderzocht worden hoe we de samenwerking en rolduidelijkheid binnen de organisatie verder kunnen verbeteren. Het Interim Afdelingshoofd Stedelijke Toegang zal in samenwerking met de nodige partners een onderzoek verrichten en advies uitbrengen met betrekking tot de samenwerking en rolduidelijkheid binnen de keten. Stedelijke Toegang heeft een adviserende- en verbindingsfunctie binnen het Maatschappelijk Domein en begeeft zich op het snijvlak van beleid en uitvoering, maar omhelst ook meer uitvoerende taken zoals de uitvoering van de Wet inburgering. Met het oog op de toekomst toe willen we alle opties voor optimalisatie openhouden en kiezen er daarom voor om de functie van Afdelingshoofd Stedelijke Toegang voor nu tijdelijk in te vullen voor de duur van een half jaar.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: